Είναι η Γαλακτοπαραγωγή Κατάλληλη Δουλειά για Μένα;

DAIRY MACHINES

Η παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων συνεπάγεται μια σημαντική δέσμευση και σημαντική δαπάνη κεφαλαίου… γι ‘αυτό πρέπει να είστε σίγουροι ότι παίρνετε τις σωστές αποφάσεις.

Οι αγρότες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν μαθήματα για να μάθουν πως να μετατρέψουν το αγρόκτημα τους σε μονάδα παραγωγής γάλακτος. Το μάθημα θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε ερευνητικό κέντρο και γαλακτοκομικό συγκρότημα.

Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με κορυφαίους εμπειρογνώμονες του τομέα της γαλακτοκομίας και να μάθουν τα πάντα όσον αφορά τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα (DAIRY MACHINES) που απαιτεί μια μονάδα παραγωγής γάλακτος.

Σχετικά με το μάθημα

Αυτό το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στην απόφαση αν η γαλακτοπαραγωγή είναι η κατάλληλη επαγγελματική επιλογή, ενώ παράλληλα ενημερώνει για το πιθανό κόστος και τις αποδόσεις από την καλλιέργεια γαλακτοπαραγωγής στο αγρόκτημα σας.

Το μάθημα θα είναι πρακτικό και ενδιαφέρον, συνδυάζοντας τόσο τις αρχές για την επιτυχή γαλακτοπαραγωγή όσο και τις πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη διαδικασία εκκίνησης.

Συνοπτικά, ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξοπλίσει τον εκπαιδευόμενο με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες για να σχεδιάσει αποτελεσματικά και να πραγματοποιήσει μια επιτυχημένη εκκίνηση γαλακτοκομικών προϊόντων.

dairy-machines

Δομή μαθημάτων

Το μάθημα θα προσφερθεί σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι μια σειρά πέντε ημερών κατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει πέντε ημέρες το φθινόπωρο, ακολουθούμενη από μια τελευταία ημέρα το φθινόπωρο του επόμενου έτους.

Μεταξύ των αρχικών πέντε ημερών και της τελευταίας ημέρας, οι συμμετέχοντες θα έχουν μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ακαδημία, όπου η ομάδα θα συναντηθεί κάθε μήνα από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Νοέμβριο (10 συναντήσεις) για ένα έτος.

Περιεχόμενο μαθήματος

Οι πρώτες 5 ημέρες του μαθήματος θα καλύψουν:

  • Κόστος μετατροπής της εκμετάλλευσής σας σε γαλακτοκομική παραγωγή γάλακτος
  • Αναμενόμενα έξοδα και αποδόσεις από την παραγωγή γάλακτος
  • Σχεδιασμός αγροκτήματος
  • Υποδομή βόσκησης
  • Επανατοποθέτηση
  • ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΩΩΝ
  • Υγεία των ζώων και βιοασφάλεια
  • Σχεδιασμός μηχανής αρμέγματος και ρουτίνα πλύσης
  • Ρουτίνα αρμέγματος
  • Ποιότητα γάλακτος

Οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν χαρτοφυλάκιο και φύλλα εργασίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος που θα βοηθήσουν στη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της φάσης μετατροπής.

Οι 10 συναντήσεις της ακαδημίας θα επικεντρωθούν στις αποφάσεις για τη διαχείριση των βοσκοτόπων και της διαχείρισης της αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους.

Οφέλη από το μάθημα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις και δεξιότητες για να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας επιτυχημένης γαλακτοπαραγωγής.

Αυτό το μάθημα είναι απαραίτητο για όλους τους αγρότες που σκέπτονται να ασχοληθούν με την καλλιέργεια γαλακτοκομικών προϊόντων (DAIRY MACHINES) και τους υπάρχοντες αγρότες που θέλουν να βελτιώσουν τις ικανότητές τους στον τρόπο βελτίωσης της κερδοφορίας και του τρόπου ζωής των αγροκτημάτων.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι οι επιτυχημένοι συμμετέχοντες θα λάβουν μια βεβαίωση επιπέδου 6 QQI που θα είναι διαπιστευμένο στο “Planning and Managing Expansion Farm” (6N2730).

DAIRY MACHINES

Δείτε περισσότερα εδώ.